חדש! כל התוכניות של חלי ממן זמינות לרכישה באתר!

ברוכים הבאים למשקל יעד

 

כמה כיף לכבוש מטרות ולהגיע אל היעד שהצבנו לעצמנו. אחד מרגעי האושר הגדולים שאנחנו חווים בחיים, הוא הרגע בו כבשנו מטרה והצלחנו.
חלי ממן וכל הצוות מברכים אתכם על הגעתכם למשקל היעד, ומאחלים לכם המשך תהליך נעים.

תקנון השתתפות בתוכנית שמירה

 1. ההשתתפות בתוכנית השמירה כפופה לתקנון השתתפות בתוכנית השמירה כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה (התקנון מפורסם באתר החברה).
 2. על מנת להתקבל לתוכנית שמירה יש לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
     1. הגעה למשקל יעד שנקבע ע”י החברה במסגרת התהליך.

     2. קודם להגעה למשקל יעד יש להיות עם מסלול פעיל בתוקף בחברת חלי ממן בע”מ במשך 6 חודשים.
  יובהר כי המדובר ב 6 חודשים רצופים שסמוכים להגעה למשקל יעד.

  סטטוס “הקפאה” לא מהווה “מסלול פעיל בתוקף” לצורך מניין 6 חודשים כאמור בסעיף זה ולפיכך, עוצר את הרצף האמור לעיל.
 1. הצטרפות לתוכנית שמירה כרוכה בתשלום נוסף– תשלום  בסך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.
 2. מהאמור לעיל עולה כי אי אפשר להיכנס לתוכנית שמירה אם שולם על פחות מ-7 חודשים  בסמוך להצטרפות לתכנית שמירה.
 1. שמירת מעמד השמירה

על מנת לשמור על מעמד השמירה יש  למלא אחר כל התנאים הבאים:

 1. הישארות בטווח משקל היעד– חריגה מטווח משקל היעד הינה ירידה של 3 ק”ג או יותר מ 3 ק”ג מתחת למשקל היעד או עליה במשקל של 2 ק”ג או יותר מ 2 ק”ג מעל  משקל היעד. לדוגמא: משקל היעד הוא 65 ק”ג –   במשקל 62 ק”ג או פחות מ 62 ק”ג המדובר בחריגה מטווח משקל היעד. במשקל 67 ק”ג או יותר מ 67 ק”ג  המדובר בחריגה מטווח משקל היעד. (אי עמידה בתנאי האמור משמעותה “חריגה מטווח משקל היעד“)

*בחריגה מטווח משקל היעד – יש לשלם עבור ההשתתפות עד לחזרה למשקל היעד ורק עם ההגעה למשקל יעד ניתן להמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה.

 1. השתתפות במפגש אחד (כולל שקילה) במהלך חודש ימים, כאשר חודש נמנה החל מהתאריך בו המשתתפ/ת השתתפ/ה במפגש ונשקל/ה ועד לתאריך הסמוך ליום ההשתתפות בקבוצה בחודש העוקב (לדוג’: משתתפ/ת שנשקל/ה בתאריך 17.2.2022 לכל המאוחר צריכה להישקל שוב עד ל 16.3.2022). (אי עמידה בתנאי האמור משמעותה “חריגת זמן“)

*יצוין כי, במסגרת מנוי תוכנית שמירה על מנת ליהנות מהטבת מעמד השמירה חובה להיות עם מנוי תוכנית שמירה מתחדש  בתוקף ברצף. (אי עמידה בתנאי האמור משמעותה “חריגת תשלום

***על מנת להמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה בעת חריגת זמן ו/או בעת חריגת תשלום יש לשאת בתשלום כמפורט בתקנון זה.

הצטרפות לתוכנית שמירה מקנה למשתתפת:

 1. הטבת השתתפות בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ ללא עלות נוספת למשך שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה, ככל ועומדים בתנאי השמירה על מעמד השמירה.

יודגש כי בכל מקרה ההטבה הנ”ל תסתיים/תיפסק  בתום שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה.

6.1. כמפורט בתקנון זה, על מנת לשמור על מעמד השמירה ולהמשיך ליהנות מהשתתפות בקבוצות התמיכה ללא עלות נוספת במסגרת השנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה, יש למלא אחר שני התנאים המצטברים המפורטים לעיל ולהלן:

   6.1.1.     חובה להשתתף במפגש אחד (כולל שקילה) במהלך חודש ימים. (ראה פירוט בסעיף 5 לעיל)

   6.1.2.      הישארות בטווח משקל היעד. (ראה פירוט בסעיף 5 לעיל)

6.2.  אי עמידה בתנאים המפורטים בסעיף 6.1. לעיל, כולם או חלקם, משמעותה חריגה מתנאי שמירת מעמד השמירה. על מנת להמשיך/לחזור ליהנות מהטבת מעמד השמירה בעת חריגה כאמור יש לשאת בתשלום בהתאם לפירוט שלהלן:

    6.2.1     בעת חריגה מטווח משקל היעד: יש לשאת בתשלום עבור ההשתתפות בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרה למשקל היעד (ויודגש לא מדובר בחזרה לטווח משקל היעד אלא למשקל היעד) שנקבע על ידי החברה במסגרת התהליך.

*התקופה שעד לחזרה למשקל היעד לא משנה ו/או מאריכה את תקופת הטבת מעמד השמירה, קרי התקופה הנ”ל  נכללת בתקופת שנת ההטבה כאמור.

     6.2.2.    בעת חריגת זמן (גם אם המשתתפ/ת נמצא/ת בטווח משקל יעד):

 • בהיעדרות מהשקילה האחרונה לתקופה בת למעלה מחודש ימים ועד לחודשיים ימים – יש לשאת בעלות בסך של מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.
 • בהיעדרות מהשקילה האחרונה לתקופה בת למעלה מחודשיים ימים ועד לחצי שנה- יש לשאת בעלות  של 3 חודשי מנוי בהתאם למחירון הקיים בחברה.
 • בהיעדרות מהשקילה האחרונה לתקופה של חצי שנה או יותר- יש לשאת בתשלום עבור הצטרפות לתוכנית שמירה כמצוין בסעיף 3 וכן לרכוש מנוי תוכנית שמירה מתחדש בעלות  של 50% הנחה מעלות חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים).

מרגע ההצטרפות במסגרת מנוי תוכנית שמירה מתחדש יחולו על המשתתפ/ת התנאים המפורטים בתקנון זה ביחס להשתתפות בתוכנית שמירה לאחר שנה מיום ההצטרפות  לתוכנית שמירה  (תנאי שמירה על מעמד השמירה ותנאי חזרה ליהנות ממעמד השמירה).

 1. בתום שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה, הטבת השמירה תשתנה ומעמד השמירה יקנה למשתתפ/ת אפשרות להשתתף בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ בעלות חודשית מוזלת של 50% הנחה מעלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים), בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל (להלן: “מנוי תוכנית שמירה“) ככל ואין חריגה מתנאי שמירת מעמד השמירה.

יודגש כי מנוי תוכנית שמירה הינו מנוי חודשי מתחדש (ראה פירוט להלן)

         7.1.   על מנת לשמור על מעמד השמירה ולהמשיך ליהנות מהטבת מעמד השמירה שמקנה אפשרות להשתתף בקבוצות התמיכה בעלות חודשית מוזלת של 50% הנחה מעלות מנוי חודשי במחיר מלא, יש למלא אחר שני התנאים המצטברים המפורטים להלן:

7.1.1.    חובה להיות עם מנוי תוכנית שמירה מתחדש בתוקף ברצף. (אי עמידה בתנאי האמור משמעותה “חריגת תשלום”)

7.1.2.    הישארות בטווח משקל היעד (ראה פירוט בסעיף 5 לעיל). בהקשר זה יצוין כי ניתן לעדכן לבד שקילה שבועית באפליקציית חלי ממן.

7.2. אי עמידה בתנאים המפורטים בסעיף 7.1., כולם או חלקם משמעותה חריגה מתנאי שמירת מעמד השמירה. על מנת להמשיך/לחזור ליהנות מהטבת מעמד השמירה בעת חריגה כאמור יש לשאת בתשלום בהתאם לפירוט שלהלן:

            7.2.1.     בעת חריגה מטווח משקל היעד: יש לשאת בתשלום עבור ההשתתפות בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרה למשקל היעד (ויודגש לא מדובר בחזרה לטווח משקל היעד  לא למשקל היעד) שנקבע על ידי החברה במסגרת התהליך.

             7.2.2.    חריגת תשלום: משתתפ/ת שלא היה/הייתה בעל/ת מנוי תוכנית שמירה מתחדש בתוקף ברצף לתקופה בת למעלה מחודש ימים: יש לשאת בתשלום בסך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.וכן להיצטרף לתוכנית שמירה במסגרת מנוי תוכנית שמירה מתחדש/לרכוש מנוי תוכנית שמירה מתחדש.

      לדוגמא:

-עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים), הינה 270 ₪.

– המשתתפת הצטרפה לתוכנית שמירה בתאריך 1.4.2022.

[עד תאריך 31.3.2023 המשתתפת לא תישא בעלות נוספת כל עוד עמדה בתנאי ההישארות בתוכנית שמירה.

החל מתאריך  1.4.2023 משתתפת שמעוניינת להמשיך להנות ממעמד השמירה ולהשתתף בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ תוכל לרכוש מנוי תוכנית שמירה חודשי מתחדש בעלות מוזלת של 135 ₪ לחודש (במקרה שבדוגמא)]

– בתאריך 1.4.23 המשתתפת רכשה מנוי תוכנית שמירה.

– בתאריך 27.6.2023 המשתתפת ביקשה לבטל את חידוש מנוי תוכנית שמירה.

– בנובמבר 2023 המשתתפת ביקשה לחזור לתוכנית שמירה ולרכוש מנוי תוכנית שמירה, כאשר במועד בקשתה המשתתפת הייתה  בטווח משקל היעד.

 

בדוגמא שלהלן, היות והמשתתפת לא הייתה בעלת מנוי תוכנית שמירה ברצף  במשך תקופה למעלה מחודש ימים, על מנת לחזור ליהנות ממעמד השמירה ולשלם עלות חודשית מוזלת של 50% הנחה מעלות מנוי חודשי במחיר מלא, היא תצטרך לשאת בתשלום של 270 ₪  ולרכוש מנוי תוכנית שמירה חודשי מתחדש בעלות של   135 ₪ .

 

 1. משתתפי/ות תוכנית תמיכה דיאטה אונליין לאורח חיים בריא ולירידה במשקל: בעמידה בתנאי  הקבלה לתוכנית שמירה – הגעה למשקל יעד שנקבע  ע”י החברה במסגרת התהליך  וכן בעל/ת מסלול פעיל בתוקף  בתוכנית האונליין למשך 6 חודשים רצופים  הסמוכים להגעה למשקל יעד ההצטרפות לתוכנית שמירה תקנה הטבת שמירה המקנה  אפשרות  להמשיך להשתתף בתוכנית האונליין בעלות חודשית מוזלת, באמצעות רכישת מנוי חודשי מתחדש למסלול תוכנית שמירה באונליין בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.
  8.1.   האמור רלוונטי גם לבעלי/ות מנוי משולב שהשתתפו במפגש שבועי עם מנחה בזום.
  8.2.   יודגש כי על המשתתפ/ת הנ”ל יחולו התנאים המפורטים בתקנון זה ביחס להשתתפות בתוכנית שמירה לאחר שנה מיום ההצטרפות לתוכנית שמירה (תנאי שמירה על מעמד השמירה ותנאי חזרה להנות ממעמד השמירה- סעיף 7.1 וסעיף 7.2 לעיל).
  8.3.      בעלי/ות מנוי משולב שהשתתפו במפגש השבועי בקבוצות התמיכה הפרונטאליות במהלך כל תקופת המנוי: על מנת להצטרף לתוכנית שמירה בעמידה בתנאי הקבלה לתוכנית שמירה (הגעה למשקל יעד שנקבע  ע”י החברה במסגרת התהליך  וכן בעל/ת מסלול פעיל בתוקף  בתוכנית המשולבת למשך 6 חודשים רצופים  הסמוכים להגעה למשקל יעד) יש לשאת בתשלום  נוסף בסך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.
  8.3.1.     עם ההצטרפות לתוכנית שמירה יחולו על המשתתף/ת הכללים החלים על משתתפי קבוצותהתמיכה של חברת חלי מ מן בע”מ לעניין שמירה כאמור בסעיף 5, סעיף 6 וסעיף 7 בתקנון זה.
 1. למשתתפ/ת שבעת הכניסה לתוכנית שמירה נותרה יתרת תקופת מסלול, יחושב שובר למימוש (כהגדרתו בתקנון החברה), ויודגש, כי למשתתפ/ת לא תהיה זכאות לזיכוי כספי.
 2. במידה וההגעה למשקל יעד היא במהלך חודש משולם האפשרות להיכנס לשמירה תהיה בתום התקופה המשולמת ולאחר התשלום עבור הכניסה לתוכנית שמירה.
 3. בתקופות לא שגרתיות ו/או תקופות שבהן אין מפגשים פרונטליים, יהא על המשתתפ/ת להתעדכן מול החברה בהנחיות ביחס לתקופה.

בהקשר זה יצוין כי במידה והמפגש החודשי שהמשתתפ/ת בתוכנית שמירה אמור/ה להשתתף בו אחת לחודש  (מפגש + שקילה) הוא באחד מימי חול המועד סוכות וחול המועד פסח ו/או בחגי ישראל וימי שבתון על פי חוק, יהא על המשתתפ/ת להגיע למפגש החודשי קודם לתקופה הנ”ל.

 1. יובהר, כי הכללים המפורטים בתקנון זה תקפים גם לגבי נשים בהריון. כך למשל, בעת חריגה מטווח משקל היעד יהא על המשתתפת לשאת בתשלום  עבור השתתפותה במפגשי קבוצת התמיכה, בהתאם  למחירון הקיים בחברה.
  12.1.    משתתפת תכנית שמירה שנעדרה עקב לידה תוכל לשוב ליהנות מהטבת מעמד השמירה במידה ותמלא אחר כל התנאים הבאים:
  12.1.1.    השתתפות רצופה במפגשי קבוצת התמיכה עד למועד הלידה.
  12.1.2 .    חזרה למפגשי קבוצת התמיכה עד 3  חודשים מיום הלידה במשקל יעד.

** במידה והמשתתפת לא במשקל יעד  היא תישא בתשלום עבור השתתפותה בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרתה למשקל היעד.

         12.1.3.    במועד חזרתה מהיעדרות עקב לידה על המשתתפת לשלם  סך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.

12.2.    משתתפת שלא עמדה בתנאים המפורטים לעיל כולם או חלקם תצטרך להתחיל מחדש את תהליך הכניסה להשתתפות בתוכנית השמירה.

 

מנוי מתחדש:

 1. בסיום תקופת המסלול, המנוי יחודש אוטומטית לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי בהתאם למחירון ביום התשלום כאשר החיוב הוא מראש, אלא אם כן התבקש לבטל את החיוב המחודש.
 2. המנוי יתחדש  עד שיתבקש להפסיק את המנוי. (בקשה יש למסור עד 72 שעות לפני התאריך שבו המנוי מתחדש).
 3. דמי המנוי מחויבים בתאריך שבו מתחדש המנוי: מדי חודש בהתאם ליום ביצוע העסקה הראשונית.
 4. הפסקת מנוי שחודש אוטומטית: ניתן למסור הודעת ביטול בכל עת, בהודעה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל:    [email protected] / באתר / בדואר רשום לכתובת: רחוב גולומב 22, עכו   או במוקד בטלפון: 1700-507-508). [הודעת הביטול תכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא, מס’ תעודת זהות , מספר הנייד ]

הביטול מבטל את חידוש התשלום האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע לא יתבצע חיוב אחרי הודעת הביטול.

לאחר הודעת ביטול המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת. אין החזר על תקופה לא מנוצלת.

– במידה והבקשה לבטל מנוי/ להפסיק מנוי התבקשה בחלוף מועד החיוב, אזי יהיה חיוב עבור תקופת המנוי הבאה והמנוי נשאר פעיל עד לסוף תקופת החיוב המשולמת.

יודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא תהיה זכאות להחזר או זיכוי כספי.

במקרה שאושר ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעת החברה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות החברה היה פתוח במסגרת המנוי, יהיה חיוב בתשלום עבור חודש שירות מלא והמנוי נשאר פעיל עד לתום התקופה המשולמת.

 1. החברה תהא רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת, במקרה כזה תשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני או בדרך סבירה אחרת שתפרט את השינויים לפני שינוי המחיר.
 2. הקפאה: אין אפשרות הקפאה.

 

 

איך שומרים על משקל השמירה?

תכנית האכילה נשארת זהה לחלוטין, בהתאם לכל ההנחיות הרגילות – המשיכו לאכול כרגיל את התפריט שקיבלתם, 6 ארוחות קטנות ביום, לפי הרכבי אבות המזון שלימדנו אתכם. הקפידו על שתיית מים, ירקות חינמיים וכל מה שעשיתם עד היום כדי לרדת במשקל. השינוי היחיד כעת הוא בהוספת עוד מנה מותרת לאורח החיים הנפלא שלנו. ואם עדיין עם שתי מנות מותרות אתם ממשיכים לרדת – התייעצו עם המנחה. אבל השגרה חייבת להישאר איתנה, עם שש ארוחות ביום, פעילות גופנית, הגעה לקבוצה אחת לחודש לכל הפחות – אנו ממליצים לכם להמשיך ולהגיע בכל שבוע!

זכרו, התוכנית היא לא רק תוכנית להרזיה עד משקל היעד אלא תוכנית להרגלי אכילה בריאים ומאוזנים שלאורך התהליך  הופכים להרגלים קבועים שיאפשרו שמירה על התוצאות.

בהצלחה!

*השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור במסמך זה פונה לנשים ולגברים כאחד.

* “בהתאם למחירון הקיים בחברה” משמעו בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.

* יודגש כי התוכנית ו/או תכני התוכנית ו/או התכנים המופיעים באתר וביישומיו לרבות בשירותים המוצעים באתר וביישומיו אינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או המלצה אישית ו/או ייעוץ אישי מכל סוג  ו/או ייעוץ מומחה ו/או ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולוגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ויישומיו ו/או התכנים באתר ויישומיו ו/או התוכנית ו/או תכני התוכנית ו/או  כל שימוש במידע המצוי בתוכנית ו/או באתר ויישומיו  ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים הוא באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

 

ט.ל.ח.

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות