חדש! כל התוכניות של חלי ממן זמינות לרכישה באתר!

תנאי רכישה – תוכניות “חלי אונליין”

תוכנית  “חלי אונליין”  הינה פלטפורמת אונליין לליווי בתהליך שינוי לאורח חיים בריא.

מפגשי האונליין מועברים ב zoom-, על כן יש צורך להתקין אפליקציית zoom.

 

תקנון תנאי שימוש באתר, מדיניות פרטיות, טופס הצהרת בריאות והצהרת משתתף המוצגים במסגרת הליך ההרשמה/ההצטרפות מהווים חלק מההסכם הכולל בינך לבין החברה- אנו מבקשים ממך לקרוא אותם בעיון ובמידה ויש לך שאלות אנחנו כאן לשרותך.

 

תנאי סף להצטרפות- ביכולתה של החברה שלא לקבל הרשמה לתוכנית האונליין ו/או להפסיק השתתפות בהתאם לשיקול דעתה, לרבות מהסיבות הבאות:

 • חלק מהליך ההרשמה וכתנאי להצטרפות לתוכנית יש לעמוד במספר קריטריונים בריאותיים בהתאם לשיקול דעת החברה.
 • לא יתאפשר לאנשים  בעלי מדד נמוך מ BMI 21 (BMI = מדד יחס בין משקל לגובה), להתקבל לתוכנית/להשתתף בתוכנית.
 • לא יתאפשר לאנשים הסובלים ממחלת כליות כרונית להתקבל לתוכנית/להשתתף בתוכנית (ללא קשר למדד ה – BMI).
 • לא יתאפשר לאנשים המאובחנים ו/או אובחנו בעברם בהפרעות אכילה מסוג בולימיה נרבוזה ו/או אנורקסיה נרבוזה להתקבל לתוכנית/להשתתף בתוכנית (ללא קשר למדד ה – BMI).
 • תכנית “21 ימים עם חלי ממן” לא מתאימה לנשים בהריון.
 • משתתפת שנרשמה לתוכנית בהריון ו/או במהלכה התברר כי היא בהריון או משתתפת שמניקה במהלך התכנית – על המשתתפת לידע את צוות התמיכה וכן להביא אישור רפואי כי אין מניעה להשתתפותה בתוכנית ההרזיה, בפעילות גופנית ובמפגשים.

כמו כן, משתתפת שממשיכה בתוכנית בתקופת ההיריון מתחייבת להיות בפיקוח המרפאה לנשים הרות ובמעקב של התחנה לבריאות האישה.

 • מי שצורך תרופות באופן קבוע (חולה סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לפני הצטרפות לתוכנית חלה עליו החובה לעדכן את הפרטים בשאלון הבריאות, ליידע את צוות התמיכה על מחלתו ולהיות במעקב אצל דיאטנית (מעקב דיאטנית החברה כרוך בתשלום נוסף) ואצל הרופא המטפל.
 • מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה מעשית ויישום של תוכנית ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי לרבות תחילת פעילות גופנית, על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות בתוכנית ו/או ביצוע פעילות גופנית.

יודגש כי התוכנית ו/או התכנים המופיעים באתר לרבות בשירותים המוצעים באתר אינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או המלצה אישית ו/או ייעוץ אישי מכל סוג   אנשי מקצוע מומחה ו/או ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולוגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ו/או התכנים באתר ו/או תכני התוכנית ו/או  כל שימוש במידע המצוי באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים הוא באחריות המלאה והבלעדית שלך.

ככלל, כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה או לנזק העלולים להגרם במישרין או בעקיפין מהאימונים. באחריותך לבצע מה שנכון ומתאים לרמת היכולת הפיזית, המצב הרפואי הגופני והנפשי שלך ולדאוג לקבלת אישור רפואי במידת הצורך.

 

הצטרפות לשירות

 1. התשלום עבור ההצטרפות לשירותי החברה/לתוכנית/רכישת מנוי לאתר הוא על בסיס חודשי. לחלופין, ניתן לשלם עבור מספר חודשים מראש, והכל על פי המסלולים ו\או החבילות ו\או המנויים ו/או התוכניות ו/או המוצרים שיעודכנו באתר מעת לעת (להלן “תקופת מנוי”). חודש נמנה החל מהתאריך בו בוצעה העסקה ועד לתאריך הסמוך ליום זה בחודש העוקב.
 2. התשלום בעבור המנוי יהיה באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. החיוב יבוצע מיידית.
 3. ההצטרפות לשירות תיכנס לתוקפה ביום ההרשמה לאחר התשלום.

ההצטרפות לשירות באמצעות קוד קופון תיכנס לתוקפה ביום מימוש / הזנת קוד הקופון (להלן: “מימוש השובר”/“תחילת השירות”).

 1. תאריך תחילת מסלול: מועד השתתפות ראשון במפגש ו/או תחילת השירות ו/או הינתן הגישה לתכני האתר ויישומיו, לפי המוקדם מבניהם. ביום ההצטרפות יש לך גישה לתכני אתר חלי אונליין ויש לך אפשרות להשתתף בכל הקטגוריות המוצעות לך באתר, מיד עם סיום הליך ההרשמה.

יש לממש את תקופת המסלול ברצף.

*במקרה של רכישת מסלול נוסף/מסלול מתחדש-  תקופת מסלול חדשה תתחיל ברצף מיד עם סיום תקופת מסלול קודמת.

 1. המנוי הוא מנוי מתחדש.
 2. בתום תקופת מנוי, המנוי מתחדש בהתאם למנוי ו/או למסלול ו/או החבילה ו/או התוכנית שבחר הלקוח במועד ההצטרפות לשירות, לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי בהתאם למחירון האתר במועד ההצטרפות הראשונית לשירות /לתוכנית/ ביצוע העסקה, אלא אם כן ביקש הלקוח להפסיק את  החיוב המחודש כמצוין בתקנון זה ו/או מחיר המסלול עודכן כמצוין בתקנון זה. יצוין כי התשלום עבור המנוי הוא מראש.
 3. המנוי יתחדש עד שיתבקש להפסיק את המנוי. (בקשה יש למסור עד 72 שעות לפני התאריך שבו המנוי מתחדש).
 4. בכך שהלקוח מספק לחברה אמצעי תשלום בעבור תשלום תמורת השירות הוא מעניק לחברה הרשאה לגבות ממנו תשלום תמורת שירותי החברה דרך אמצעי התשלום שמסר.

כמו כן, הלקוח מאשר ומסכים כי בגמר תקופת מנוי החברה תהא רשאית לחדש את תשלום המנוי שבחר במועד ההצטרפות לשירות באופן אוטומטי לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי שבחר בהתאם למחירון האתר במועד ההצטרפות לשירות והוא מעניק הרשאה לביצוע החיוב כאמור באמצעי התשלום שמסר במעמד ההצטרפות לשירות, עד להפסקת השירותים בין על ידו ובין על ידי החברה. יודגש כי על הלקוח לבטל את השירות  לפני תאריך החיוב הבא/תאריך התחדשות המנוי.

 1. דמי המנוי מחויבים בתאריך שבו מתחדש המנוי. (מדי חודש בהתאם ליום ביצוע העסקה הראשונית).
 2. במקרים חריגים בלבד החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי טרם תום תקופת סיומו, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.
 3. הלקוח מאשר ומסכים כי החשבונית בגין התשלום עבור שירותי החברה תשלח לאחר החיוב לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח במועד ההצטרפות לשירות.
 4. ההרשמה לשירות החברה/לתוכנית חלי אונליין הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה.
 5. במידה ובמועד רכישת מסלול/מנוי ניתנה הטבה, ההטבה הנ”ל ניתנת למימוש/תקפה אך ורק ונעשה שימוש מלא בכל תק ‘ המסלול שנרכשה ו/או התקיימו התנאים המלאים לקבלת ההטבה, שאחרת החיוב בגין המוצר שניתן בהטבה יהא בהתאם לעלות שווי המוצר שניתן בהטבה.
 6. אין החזר כספי בגין אי ניצול של מנוי ו/או ניצול חלקי. החיוב בתשלום מלא בגין השירות/ מנוי/מסלול שנרכש יהיה גם אם לא מומש בפועל ו/או מומש באופן חלקי.

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה על ידי הלקוח יהא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו, בשים לב לכך כי בשל אופי המוצר/השירות ותכניו ובהתאם להוראות סעיף 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010  וסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה/מנוי עד לתום תקופת המנוי שנרכשה מרגע תחילת השירות ו/או  הינתן הגישה לתכני האתר (מיד עם סיום תהליך ההרשמה והתשלום) לפי המוקדם, ולא עומדת ללקוח כל זכות לקבלת החזר כספי.
 2. העסקה של מנוי במסגרת מסלול למס’ חודשים הינה עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול עד לתום תקופת המנוי. עם זאת, ככל שהלקוח יפנה בבקשת ביטול עד 14 ימים מיום עשיית העסקה הראשונית (עד 14 ימים מיום ההצטרפות לשירות החברה), הלקוח יקבל זיכוי כספי בקיזוז עלות של מסלול חודשי במחיר מלא ללא הנחות ושירות החברה יישאר פתוח לשימוש הלקוח עד תום החודש. (האמור בפיסקה זו לא רלוונטי ביחס למנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים, לרבות: למצטרפים  במסגרת הסדר עם מקום עבודה ו/או הקשור למקום עבודה ו/או באמצעות “שובר/קופון” או “שובר/קופון דיגיטלי”)
 3. במקרה שאושר ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעת החברה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי, (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות החברה היה פתוח ללקוח במסגרת המנוי המשולם, יחויב הלקוח בתשלום עבור חודש שירות מלא והמנוי יישאר פתוח לשימוש הלקוח עד לתום התקופה המשולמת.

דוגמא לחישוב יתרת מנוי למסלול מתחדש לתקופה מעל חודש:

*עבור ביטול במהלך החודש הראשון ממועד החידוש ו/או ממועד ביצוע העסקה, יקוזז מסכום העסקה תשלום בגובה עלות של מסלול חודשי  במחיר מלא ללא הנחות והמנוי נשאר פעיל עד תום החודש הראשון.

*עבור ביטול לאחר החודש הראשון למנוי (החל מהיום הראשון של החודש השני), יקוזז תשלום בגובה עלות של מסלול חודשי במחיר מלא ללא הנחות עבור כל חודש, גם חודש חלקי,  והמנוי נשאר פעיל עד לתום התקופה המשולמת.

העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון ביום ביצוע העסקה לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

 1. יובהר ויודגש, כי לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה.
 2. כאמור לעיל, בסיום תקופת המנוי ו/או המסלול ו/או החבילה ו/או התוכנית הנבחר החיוב יחודש אוטומטית בעלות זהה לעלות המנוי במחירון האתר בעת ההצטרפות לשירות, אלא אם כן ביקש הלקוח לבטל את החיוב המחודש כמצוין בתקנון זה ו/או מחיר המסלול עודכן כמצוין בתקנון זה.
 3. הפסקת מנוי שחודש אוטומטית
  • ביטול השירותים: ניתן למסור הודעת ביטול בכל עת.
  • הביטול מבטל את חידוש התשלום האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע לא יתבצע חיוב אחרי הודעת הביטול. לאחר הודעת ביטול המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת. אין החזר על תקופה לא מנוצלת.
  • יובהר ויודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי/ביטול שירות, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר או זיכוי כספי בכפוף לתקנון בעניין ביטול עסקה.
  • הודעת ביטול תמסר בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל:    [email protected] / באתר /  בפקס שמספרו: 04-8736667 / בדואר רשום לכתובת: רחוב השיש 3, חיפה 24722   או במוקד בטלפון: 1700507508). על הודעת הביטול לכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא, מס’ תעודת זהות , מספר הנייד. יש להקפיד לשלוח את ההודעה עד 72 שעות לפני מועד החיוב הבא בכדי שהחיוב הבא לא יחויב.
  • במידה והבקשה לבטל מנוי/ להפסיק מנוי התבקשה בחלוף מועד החיוב, אזי יהיה חיוב עבור תקופת המנוי הבאה והמנוי נשאר פעיל עד לסוף תקופת החיוב המשולמת.
  • הודעת הביטול תכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא של הלקוח, מס’ תעודת זהות שלו, מספר הנייד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הלקוח שפנה בהודעת ביטול לקבלת פרטים נוספים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן וזאת בנוסף לתשלום עבור זכות השימוש שיש ללקוח.
  • החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה, לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה. יובהר כי  העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון הקיים באתר ביום עשיית העסקה, לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).
 4. אין אפשרות הקפאה באף אחד מהמנויים ו/או מהמסלולים ו/או התוכניות.
 5. שינוי מחירים: החברה תהא רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת וגם את פרטי תוכנית המנוי.  החברה תשלח הודעה בדואר אלקטרוני או בדרך סבירה אחרת שתפרט את השינויים לפני שינוי המחיר. אם אינך מסכים לשינוי המחיר, עליך לפנות לביטול השירותים לפני ששינוי המחיר ייכנס לתוקף. אם לא ביקשת לבטל את המנוי בעקבות ההודעה – יחולו דמי המנוי החדשים ותנאי התוכנית החדשים החל בחיוב הבא.

“אתגר 21 יום עם חלי ממן”

 1. “אתגר 21 ימים” תוכנית ממוקדת מבית חלי ממן לתהליך ירידה במשקל ושינוי אורח חיים.
 2. למצטרפי “אתגר 21 ימים” תהיה גישה לתכני אתר “חלי אונליין” במהלך תקופת האתגר.
 3. ההשתתפות בפעילות כרוכה בתשלום ובהרשמה מוקדמת.
 4. אין אפשרות הקפאה.
 5. ביטול עסקה: ביטול עסקה יהא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו, בשים לב לכך כי בשל אופי המוצר/השירות  ותכניו ובהתאם להוראות סעיף 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן וסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה מרגע תחילת השירות ו/או מועד תחילת האתגר ו/או מועד תחילת שבוע הכנה ו/או הינתן הגישה לתכני האתר לפי המוקדם ולא עומדת כל זכות לקבלת החזר כספי.
 6. ההרשמה לתוכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה.
 7. תוכנית “21 ימים עם חלי ממן” לא מתאימה לנשים בהריון.

 

 

מנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים

 1. מנויים במסגרת הסדרי הטבת מחיר, לרבות: למצטרפים לאחת מתוכנית חלי ממן /שירותי חלי ממן במסגרת הסדר עם מקום עבודה (כגון: מעו”ף, משטרת ישראל וכו’) ו/או הקשור למקום עבודה ו/או באמצעות “שובר/קופון” או “שובר/קופון דיגיטלי”.
 2. אין אפשרות הקפאה.
 3. ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה.
 4. לא ניתן לבטל מנוי עד לתום תקופת המנוי שנרכשה, ולא עומדת כל זכות לקבלת החזר כספי.
 5. ההצטרפות לשירות באמצעות “שובר/קופון” או “שובר/קופון דיגיטלי”,  תיכנס לתוקפה ביום מימוש קוד הקופון (להלן: “מימוש השובר”/“תחילת השירות”). יודגש כי יש להתחיל את התוכנית במסגרת 3 חודשים מיום הרכישה (אלא אם נקבע אחרת בדף הרכישה).

 

 

איתך לאורך כל הדרך, חלי ממן והצוות.

מתחילים! מחכים לכם שם

 

 

 

 

 

פרטי נותני השירות:

 

חלי ממן און ליין בע”מ ח.פ. 515764348                                             

רחוב השיש 3, חיפה 24722                                                                  

טלפון: 9977434 – 077                                                                         

פקס: 04-8736667                                                                                 

דוא”ל: [email protected]                                              

          

 

* המסמך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

 

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות